Problemy w klasie ankieta

Pobierz

(proszę podać liczbę ujawnionych przypadków lub zaznaczyć znakiem X brak występowania takich zjawisk w roku szkolnym 2014/2015) Lp.. ANKIETA "PROBLEMY UCZNIÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I RODZINNYM" 3 14.. Wyniki ankiety przedstawiamy uczniom oraz rodzicom, a dla nas są one ważną wskazówką do dalszej pracy z klasą.Ankieta dla ucznia - MÓJ WYCHOWAWCA 1.. Przejmuje się tym, co myślą o mnie inni 6.. Właściwe odpowiedzi należy podkreślić lub wypełnić puste pola.. Wyniki badań - załącznik do raportu.. Z kim dobrze si ę czujesz na przerwach, sp ędzasz czas wolny?. A)……………………………………………………………….Ankieta o bezpieczeństwie Diagnozuj problemy bezpieczeństwa w szkole Ankieta na temat patriotyzmu Weryfikuj wiedzę na temat Polski w przyjazny i angażujący sposób Skala postaw rodzicielskich Badaj postawę rodziców w wychowywaniu dzieci Pokaż więcej ''interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.. Znaczna większość uczniów jest zadowolona ze swojej pozycji w klasie .Ankieta dla ucznia - język nauczyciela w relacjach z uczniem gimnazjum.. Analizuj wyniki w czasie rzeczywistym.. Nauczyciel powinien ją przeprowadzić w chwili zauważenia pierwszych konfliktów lub podziałów między uczniami w klasie.. Nie uznaję innych poglądów niż własne 4.. Rodzaj zjawiska Liczba ujawnionychAnkiety szkolne w portalu Edux.pl ..

Kogo w swojej klasie lubisz najbardziej?

Jestem: a) Dziewczyną b) Chłopcem 2. a) około godziny b) około 2 godzin c) około pół godziny d) poniżej 15 minut 2.. 6.Ankieta jest anonimowa.. Prosimy o zaznaczenie 1 właściwej odpowiedzi w kółku.. Wskazuje kierunki w przestrzeni.W klasie dominuje lęk, pokrywany rozmaitymi zachowaniami (agresja fizyczna i psychiczna - przezywanie, ośmieszanie, skarżenie).. Drogi Uczniu!. W załączniku znajduje się treść ankiety na temat podany w powyższym temacie i opisówka, czyli co i jak, by rozwiać wątpliwości.. Author: Sekretarka Created Date:Kwestionariusz ankiety do diagnozy problemu agresji i przemocy w klasie szkolnej DRODZY UCZNIOWIE Zwracamy się do Was z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.. Czuję się niepewnie 10.ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH RELACJE W KLASIE Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania.. Uczniowie obawiają się rozmawiać ze sobą poważnie, raczej nie kontaktują się ze sobą poza szkołą (najwyżej w parach).. Czy zawsze odrabiasz zadania domowe?. a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) raczej nie d) nie Jeżeli "nie" to dlaczego.ANKIETA 1.. Czy, który ś nauczyciel stwarza Tobie problemy w nauce?Nov 27, 2020Diagnoza potrzeb - ankieta dla uczniów.. Czy uważasz, ze osiągasz sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?. Mam kontakt tylko z nielicznymi osobami 8..

Czy dobrze się czułeś w swojej klasie?

Trzy następne stwierdzenia dotyczą Twoich RODZICÓW, (wstaw X w jedną kolumnę), jeśli nie masz obojga rodziców lub z nimi .1.. Jak dużo czasu poświęcasz codziennie nauce?. Czuję się tu dobrze 7.. Ankieta dla uczniów - bezpieczeństwo w szkole.. Twoje odpowiedzi pomogą nam w podjęciu odpowiednich działań udoskonalających jej pracę.b) zachowania powściągliwe, nacechowane przesadną lękliwością do zamykania się w sobie, c) zachowania niedojrzałe, uchodzące jako nieodpowiednie (nienormalne) dla danego okresu rozwojowego ucznia, d) zachowania przestępcze, polegające na wspólnych kradzieżach, przynależności do grupy przestępczej, wagarach, ucieczkach.. 2) Akceptacja / odrzucenie - poziom niski (wymaga intensywnej pracy).1.. Podoba się?Informacje zdobyte z ankiety pozwolą nam ustalić gwiazdę socjometryczną klasy oraz, jeżeli uczniowie są chętni do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pozwolą poznać problemy naszych uczniów.. Ważne, aby przy kolejnych pytaniach wyjaśnić uczniom ich znaczenie i naprowadzić na możliwie jak najszersze udzielenie .Ankiety w szkole są bardzo popularną metodą zbierania informacji od uczniów, rodziców i nauczycieli.. Celem niniejszej ankiety jest zbadanie jak przebiega komunikacja między nauczycielem a uczniem w klasie.. Poniższa ankieta ma służyć nauczycielom, szczególnie wychowawcom i szkolnym specjalistom w diagnozowaniu potrzeb, uzdolnień, silnych stron ich uczniów..

Ankieta o relacjach w klasie i agresywnych zachowaniach.

Uczniowie w większości w pozytywny sposób oceniają swoją sytuację i relacje rodzinne.. 5 4 3 2 1 Należy zaobserwować w sytuacjach codziennych, podczas zajęć dydaktycznych.. Z kim z klasy chciałby ś siedzie ć w ławce szkolnej?. Przesłał abuk ankieta- zainteresowania uczniówAnkieta ta została oceniona przez nauczyciela na bdb.. Podaj 1-3 nazwiska.. radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, stresujących takich jak: negatywna ocena, ważny egzamin lub sprawdzian, problemy w klasie ?. Poprzez anonimowe ankiety jesteśmy w stanie otrzymać informacje czasem niemożliwe do uzyskania w wywiadzie bezpośrednim.. przeprowadzona została w naszej szkole ankieta na temat zainteresowa ń i potrzeb młodzie Ŝy z klas pierwszych.. Wnioski: 1.. Czasem.. interankiety pozwalają tworzyć ankiety, formularze i zaawansowane badania online.. Czy w Twojej klasie: Są duże konflikty między uczniami Nie ma konfliktów pomiędzy uczniami 3.. Mam nadzieję, że komuś pomoże moja praca.. Ankieta jest anonimowa.. Czy w Twojej klasie: Są duże konflikty z nauczycielami Nie ma konfliktów z nauczycielami 4.. Czy w otoczeniu rodzinnym uczniów stwierdzono występowanie wskazanych poniżej zjawisk patologicznych?. Gdańsk.. Umie wskazać, gdzie ma swoją prawą i lewą rękę, prawe i lewe oko itp..

Załączniki: ankieta_samopoczucie_i_bezpieczenstwo_dziecka_w_szkole.doc.

PoznańAnkieta bada powody, dla których uczniowie LO korzystają z korepetycji poza szkołą.. Wydaje się inny, niż jestem w rzeczywistości 9. opisowka_do_ankiety.doc.. Dzięki temu bardzo łatwo może wyłuskać wszelkie relacje między nimi, dowiedzieć się, kto jest w klasie odrzucony, nielubiany, a kto .Szybko twórz i udostępniaj ankiety.. Uczniowie w większości czują się bezpiecznie.. Jeżeli nie odrobię zadania to dlatego żeDrogi Uczniu, Ankieta, którą masz przed sobą, służy do zebrania opinii na temat wartości przez Ciebie cenionych i opinii na temat szkoły.. a) tak, zawsze b) zdarzyło mi się nie odrobić 1 -2 razy c) często zdarza mi się nie odrobić zdania d) nigdy nie odrabiam zadań 3.. ''Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, klasa 0 .. 121-150 punktów - wynik typowy, w razie potrzeby objąć pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem.. 14 stycznia 2018.. Dotyczą one zachowań występujących wśród Waszych rówieśników, a określanych jako niezgodne, konfliktowe, nasycone agresją, a nawet przemocą.Prezentowana ankieta pozwala rozpoznać sytuację ucznia w zespole klasowym.. W badaniu wzi ęło udział 100 uczniów z ró Ŝnych klas pierwszych o ró Ŝnych profilach.. Cieszę się, kiedy inni mnie rozpoznają 5.. Diagnozuje także stopień, w jakim uczniowie korzystają z konsultacji na terenie szkoły.. Kętrzyn.. Mogę swobodnie wyrażać swoje poglądy 2.. Udzielone przez Ciebie odpowiedzi pozwolą przeanalizować proces komunikowania się nauczycieli z uczniami oraz czynniki wpływające na jakość .. Wybierz jedną odpowiedź .. Pytanie 6.Orientacja w schemacie własnego ciała, w kierunkach, lateralizacja Ma ustaloną dominację ręki (prawo - lub leworęczność).. Pomaga określić skalę zjawiska oraz przedmioty, z których przyswojenie wiedzy sprawia uczniom trudność.. Ankieta dla uczniów na temat "Trudności w nauce" Joanna Marta Kromplewska.. Pytania w ankiecie o szkole mogą dotyczyć różnych aspektów życia w szkole, motywacji i narkotyków.Relacje interpersonalne w klasie Przesłała emilka1 Stres szkolny Ankieta dotycząca stresu szkolnego ucznia Przesłała Ciania Sytuacja szkolna i domowa uczniów Przesłała timon Szkolny system oceniania (ankieta dla rodziców) Przesłała Ciania Test mierzy umiejętność podejmowania decyzji oraz odporność na stresW miesi ącu pa ździerniku 2008r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt