Sprawozdanie po angielsku

Pobierz

Ostatnio zajmowałam się układaniem i sposobem przechowywania dokumentów.Przykłady użycia - "sprawozdanie finansowe" po angielsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.To bardzo ważne, by księgowy potrafił złożyć sprawozdanie finansowe po angielsku.. Polish Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (2008) (Celem raportu jest przedstawienie aspektów na dany temat, oraz rozwiązania problemu, jeżeli istotą naszej pracy jest opis problemu.. roczne Tom mówi, że Mary potrzebuje więcej czasu na ukończenie swojego sprawozdania.. rzeczownik.. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. reportaż, sprawozdanie formal [UNCOUNTABLE] debrief , także: de-brief.. Po drugie LSA przewiduje, że do sprawozdania zarządu spółki musi zostać dołączone sprawozdanie biegłego rewidenta.PO POLSKU PO ANGIELSKU; sprawozdanie finansowe: financial statements / accounts: roczne sprawozdanie finansowe: annual financial statements: śródroczne sprawozdanie finansowe: interim financial statements: skrócone sprawozdanie finansowe: condensed financial statements: pełne sprawozdanie finansowe: complete financial statements: jednostkowe sprawozdanie finansowesprawozdanie finansowe - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. Pozostałe tłumaczenia..

Raport po angielsku.

sprawozdaniem z działalności podobnym do sprawozdań z działalności dyrektorów generalnych Komisji,Po Zgromadzeniu ICAO w 2016 r. oraz przy uwzględnieniu jego wyników Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pełne Sugestie.. sprawozdanie.. Jednak nie trzeba od razu przeszukiwać słowników, by znaleźć odpowiednie określenia.. sprawozdania.. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które zajmują się finansami czy studiują ekonomię.. Sprawozdanie jest chronologicznym przedstawieniem przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'sprawozdanie' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.. Wystarczy zajrzeć na Fiszkotekę, gdzie czeka zbiór fiszek poświęcony biznesowi.. Co znaczy i jak powiedzieć "sprawozdawczy" po angielsku?. ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"Sprawozdanie.. Polish Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających badaniu obejmuje ponadto:Przykłady użycia - "sprawozdanie roczne" po angielsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. Tworzenie raportu w języku angielskim odbywa się w kilku osobnych akapitach - w zależności, ile punktów zamierzamy w nim zawrzeć.Przetłumaczony bilans - Pasywa po Angielsku i Polsku - Sprawozdanie Finansowe w układzie wg Ustawy o RachunkowościSprawozdanie finansowe po angielsku może sprawiać problem..

sprawozdanie zarządu.

Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'sprawozdanie finansowe' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Po wypłaceniu salda właściwy organ przesyła Komisji sprawozdanie finansowe zawierające szczegóły dotyczące wydatków poniesionych na podstawie umowy.. report ***** raport, sprawozdanie.. Co znaczy i jak powiedzieć "sprawozdanie finansowe" po angielsku?. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. rzeczownik plural.Należy sporządzić sprawozdanie z badania symulatora zgodnie ze wzorem określonym z dodatku 3 do niniejszego załącznika i załączyć jego kopię do sprawozdania z homologacji pojazdu.. sprawozdanie z działalności.. d) Neither of the abovesprawozdawczy - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. Jest to sprawozdanie okresowe poprzedzające sprawozdanie końcowe, które ma zostać przedstawione w 2012 roku.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU .. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. W sprawozdaniu szczegółowo zdaje się relację z jakiegoś wydarzenia, które zostało już zakończone.. rzeczownik.. "sprawozdania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawozdania" po polsku .. Ważna jest kolejność zdarzeń.. .Przetłumaczony bilans - Aktywa - Sprawozdanie Finsnansowe w układzie wg Ustawy o Rachunkowości Tłumaczenie bilansu - aktywa, aktywów przetłumaczone sprawozdanie finansowe, angielsko-polski, polsko-angielski, finansowy, financial statement, balance sheet - FinDictsprawozdanie z działalności po angielsku ..

sprawozdanie.

Ja to ledwo te wszystkie sprawozdania ogarniam, a tu jeszcze trzeba robić je po angielsku?. sprawozdanie (z misji lub zadania, zazwyczaj w formie ustnej) cahier.. Może mieć charakter ustny lub pisemny.. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. - reporting, reportSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO .. (Po przestudiowaniu danych, byliśmy w stanie dokończyć nasze sprawozdanie.). Co znaczy i jak powiedzieć "sprawozdanie roczne" po angielsku?. Dowiedz się, jak napisać raport po angielsku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt