Obowiązkowe lektury matura 2021

Pobierz

Bogurodzica; 2.. W sierpniu 2021 roku nastąpiły zmiany w liście lektur, w związku z którymi niektóre pozycje zostały do niej dodane, a inne usunięte.. W odróż­nie­niu od wcze­śniej­szej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, w któ­rej lek­tur z gwiazd­ką było tyl­ko kil­ka, tym razem na egza­mi­nie trze­ba się będzie wyka­zać zna­jo­mo­ścią kil­ku­dzie­się­ciu lek­tur obo­wiąz­ko­wych (a popeł­nie­nie rażą­ce­go błę­du .Spis lektur matura 2021.. Nadciąga matura - te lektury uczniowie liceów i techników muszą znać Lista lektur obowiązkowych na rok szkolny 2021/2022 została ogłoszona przez MEiN jeszcze w sierpniu 2021.Na maturze rozszerzonej z języka polskiego 2023 oprócz lektur wymaganych na poziomie podstawowym wymagana jest również znajomość lektur dodatkowych (tzw. lektur z gwiazdką): 1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); 2) Platon, Państwo (fragmenty); 3) Arystofanes, Chmury; 4) Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;W tym odcinku rozwiewamy wątpliwości dotyczące lektur obowiązkowych na maturę 2021.. Lista obowiązkowych lektur zawiera mniej pozycjiZe względu na trudne warunki związane z sytuacją pandemiczną i miesiącami zdalnego nauczania, resort edukacji postanowił ułatwić tegorocznym maturzystom i zredukował wymogi egzaminacyjne.. Matematyka - poziom podstawowy.. Język angielski - poziom podstawowy..

Matura 2021 lektury obowiązkowe.

Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny i psalm; 3.. Uczniowie dobrze wiedzą, że znajomość lektur obowiązkowych jest niezbędna, by zdać maturę z polskiego.. Bogurodzica; 2.. Potem maturzystów czekać będzie ustny egzamin z języka polskiego.. 1 września wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej dla liceów i techników.niedziela, 19 września 2021.. Jak żyć, żeby zdać?. Antyk Biblia (fragmenty: Księgi Rodzaju , Księgi Hioba , Księgi Koheleta , Pieśni nad Pieśniami , Księgi Psalmów , Apokalipsy według św.Matura 2022 - lektury z gwiazdką ze szkoły ponadgimnazjalnej: Bogurodzica; Jan Kochanowski: wybrane Pieśni, Treny (inne niż w gimnazjum) i wybrany psalm; Adam Mickiewicz: Dziady cz. IIIMatura 2020 rozpoczyna się 8 czerwca.. W tym roku egzaminy będą wyglądały inaczej niż zwykle.. Obowiązkowe lektury na maturę 2021 dzielą się w zależności od tego czy uczeń postanowił przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym, czy na poziomie rozszerzonym.. Są to: 1.. W spisie nie zaznaczono lektur ogwiazdkowanych, ale myślę, że będzie podobnie jak w poprzednich latach, choć usunięto *Bogurodzicę!. W tym roku ich lista została zredukowana.. MATURA 2023 - zestaw lektur obowiązkowych i rozszerzonych To dopiero za rok, czyli 2022/2023.. Teksty z gwiazdką są o tyle istotne, że podstawa programowa określa je jako te, których nauczyciel nie mógł pominąć w swoim planie pracy- tym samym zakłada się, że wy też .LEKTURY OBOWIĄZKOWE (matura 2021) 22 stycznia 2021..

Matura 2021- lektury obowiązkowe.

Czytaj dalej →Lista lektur matura: poziom podstawowy - wykaz dla maturzystów w roku szkolnym 2020/2021 Znajomość lektur, wskazanych w podstawie programowej zapewnia zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego.. Adam Mickiewicz "Dziady", część III, 4.W 2021 roku maturzyści będą mieli też do napisania nie jeden, lecz dwa tematy rozprawki: jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową z poniższej listy, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.. 22 stycznia 2021.. Poniżej znajduje się lista lektur obowiązkowych, które powinniście znać po zakończeniu realizacji programu na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.. Zobacz Lektury obowiązkowe na Maturze 2020.Od nowego roku szkolnego 2021/2022 w liceach ogólnokształcących i technikach będzie obowiązywał nowy kanon lektur szkolnych.. Shutterstock.comPoniżej przedstawiamy pełną listę lektur obowiązkowych dla liceów i techników obowiązującą od roku szkolnego 2021/2022 w zakresie podstawowym: "Biblia" - w tym fragmenty "Księgi Rodzaju", "Księgi Hioba", "Księgi Koheleta", "Pieśni nad Pieśniami", "Księgi Psalmów", "Apokalipsy wg św. Jana" Jan Parandowski "Mitologia", część I "Grecja"Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że wszystkich przestępujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2021 roku obowiązuje również znajomość literatury, omawianej w ostatnich klasach szkoły podstawowej..

Kalendarz przygotowań maturalnych.

Poziom podstawowy - lista lektur: Sofokles "Antygona" Sofokles "Król Edyp" Mikołaj Sęp Szarzyński - sonetyLektury obowiązkowe matura 2021.. Uwaga!. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że w 2021 r. część ustna egzaminów maturalnych nie będzie obowiązkowa.Lektury obowiązkowe dla klas ponadgimnazjalnych.. lista lektur z gwiazdką: Poniżej przedstawiamy spis lektur obowiązkowych, z których mogą pojawić się pytania o treść lub wypracowanie na egzaminie maturalnym: 1.. Sklep.Lista lektur obowiązkowych na rok szkolny 2021/2022.. Przygotowaliśmy listę lektur obowiązkowych na maturę 2020.Lektury obowiązkowe matura 2021. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął jednak pod uwagę to, w jak trudnej sytuacji się znaleźli i podjął decyzję o zmniejszeniu wymagań .Matura z języka polskiego 2020 już w maju.. Podczas przygotowań warto sprawdzić, jakie zagadnienia pojawiły się na maturze z polskiego w ubiegłym roku.Lektury obowiązkowe - matura 2021.. Matury inne niż zwykle.. Wymagania egzaminacyjne zostały okrojone.. Rząd uwzględnił trudną sytuację, w której znaleźli się tegoroczni maturzyści i podjął decyzję o ograniczeniu wymogów egzaminacyjnych.W związku z tym przed napisaniem wypracowania, w którym należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, będzie można sprawdzić, czy dana lektura na pewno jest w kanonie..

Lektury obowiązkowe matura 2020 - jakie lektory powinni znać maturzyści w tym roku?

Na podstawę obowiązuje ta sama lista co rok w.Lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych na matu­rze w for­mu­le 2023 obej­mu­je aż 53 pozy­cje.. Przygotowując się do matury powinniście powtórzyć sobie teksty wskazane w podstawie programowej.. Dowiedz się jakie pozycje książkowe są wymagane na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a.. Na tej liście znajdziemy poniższe książkowe pozycje : Jan Kochanowski, wybrane fraszki, Jan Kochanowski, Treny (V, VII, VIII),Lektury z gwiazdką matura 2021.. Na liście lektur niewiele pozycji MK 16.04.2021 14:11 Lektury z gwiazdką to obowiązkowe pozycje, których treść muszą przyswoić uczniowie ostatnich klas szkół średnich przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego.. !Lista lektur obowiązkowych dla tych maturzystów, którzy w 2023 roku i później zdecydują się pisać egzamin dojrzałości nie tylko na poziomie podstawowym (sprawdź listę lektur obowiązkowych na maturze podstawowej z języka polskiego), ale także na poziomie rozszerzonym, zawiera 26 pozycji.Wszystkie one - wraz z ich twórcami i epokami, w których powstały, znajdują się poniżej.Matura 2021 z języka polskiego już 4 maja.. Egzamin maturalny z języka polskiego obejmuje treści programowe nie tylko z etapu szkoły .Wśród tych lektur, obowiązkowo muszą znaleźć się teksty oznaczone gwiazdką.. W tym roku lista lektur obowiązkowych na podstawową maturę z języka polskiego zawiera jedynie 8 pozycji.. Fiszki.. Agnieszka Kuc.. dodaj / zmień przedmiot.. Przedstawiamy więc uaktualniony kanon lektur dla uczniów liceów i techników, który może być pomocny przy powtórkach do matury.Materiały maturalne "Matura od A do Z".. Tutaj nic się nie zmieniło..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt