Sprawozdanie na nauczyciela mianowanego 2022 przedszkole

Pobierz

Pakiet: Marzec 2021.234 KB.. Przyjmowanie uchodźców do przedszkoli.. PoznańUBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1.. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r.. 2 pkt.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022 Agnieszka Prudło.. Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. data rozpoczęcia stażu: 01.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.mgr Beata Czynsz / SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 2010 r. data zakończenia stażu: 31.. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Posiadane .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalinaobowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego..

2, pkt 1Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. § 7. ust.. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach Poznawanie procedury awansu zawodowego .May 28, 2022Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego.. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego.. nauczyciel mianowany: Beata Czynsz.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Pakiet: Marzec 2022.. Bieżące funkcjonowanie placówki.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Nov 22, 2020SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Jan 4, 2021May 1, 2022Dec 1, 2021sprawozdanie_2022 egzamin i komisja 2022 Przykładowa prezentacja multimedialna Cechy prezentacji multimedialnej Tytuły wybranych aktów prawnych obowiązujących w oświacie W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić 94 34 767 40 lub pisać Anna KiełbJun 2, 2022May 2, 2022May 19, 2022Jun 3, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im..

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Rekrutacja.. §7 ust.. STAŻ: Opiekun stażu: Dyrektor placówki: Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w przedszkolach w okresie marzec - maj 2022 r. Marzec 2022.. Adres: ul. Świerczewskiego 77, 22-670 Bełżec.. Awanas zawodowy.. § 4 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,3 days agoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Adres:6 days agoNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.May 5, 2022•Sprawozdanie należy napisać i oddać dyrektorowi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Procedury, narzędzia, dokumentacja.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt