Miłość to siła niszcząca czy budująca teza

Pobierz

Zresztą pytanie zostało zadane w kategorii problemów miłosnych i domyślać się można, że chodzi bardziej o związki, a przecież to nie jest jedyna miłość, którą zaznajemy. "". To tematy, takie jak: Przysłowia mądrością .W tym przypadku tęsknota była siłą budującą, prowadzącą do celu.. Jednym słowem, ogarnia całe ludzkie życie.Teologowie nadają pieśni przenośny sens- jako wyraz miłości człowieka do Boga, lecz zarówno interpretacja dosłowna (miłość między kobietą, a mężczyzną) jak i odniesienie religijne prowadzą do wniosku, że siłą wiodącą w życiu człowieka jest miłość, gdyż jest ona wszechogarniająca, niezwyciężona i silniejsza od śmierci.Zadanie: miłość siła niszcząca czy budująca napisz artykuł do gazetki szkolnej w którym zajmiesz stanowisko odwołaj się do lektury obowiązkowej i doTęsknota jako siła budująca motywuje bohaterów do pracy, do działania, do codziennego życia - nadaje sens życiu.. -powiedział Wergiliusz.1.Miłość wzbudza w człowieku niespożyte siły, lecz do czego ich się użyje zależy od nas samych.. Tematy - pułapki.. 1 Zobacz odpowiedź matiss171 matiss171 Miłość zawsze była i jest czymś wspaniałym.. Uczucie pozytywnie zmienia człowieka - Potop H. Sienkiewicza.. Głębokie i piękne, potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. Według mnie zdanie powinno wyglądać " Moim zdaniem tęsknota to siła budująca, gdyż."..

Temat: Miłość jako siła niszcząca, czy budująca?

Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych .18/20 pkt.. W pochmurny jesienny wieczór puka on do drzwi księdza, aby w przeciągu trzech godzin opowiedzieć mu o swoim życiu pełnym niepowodzeń.Miłość bywa szczęśliwa i niespełniona, za każdym razem inna,a motyw ten jest bardzo szeroki.. Pozwala opracować dobry plan i ostatecznie osiągnąć cel, o czym opowiada Homer.. Tworzy i niszczy.. 2.Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na ziemi, jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe.. Wystarczy krótkie, ogólne uzasadnienie, a następnie w rozwinięciu popierasz przykładami swoje stanowisko.Literatura oferuje różne interpretacje miłości, prezentuje więc miłość macierzyńską, platoniczną, bezinteresowną, wyrachowaną, zakazaną czy też zmysłową.. Sposób ich sformułowania wcale nie wskazuje na fakt, że najwłaściwszą formą ujęcia tego tematu byłaby właśnie rozprawka.. Miłość nie kończy się wraz ze śmiercią kochanka - ballada Romantyczność A. Mickiewicza.. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych Miłość to wielka robota.. "Pieśń nad pieśniami" stanowi wielkie dzieło o miłości.Miłość - uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze.. Tęsknota połączona z nadzieją i prawdziwą miłością jest niewątpliwie emocją budującą ludzkie życie..

Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?

, Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.. Bedier J., Dzieje Tristana i Izoldy, Warszawa 2001, 4.Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że śmiech niekiedy może być nauką.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.. Z moich rozważań wynika, że tęsknota może mieć różne oblicza i siłę.. na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa i interpretacja wiersza Ernesta Brylla pt. "Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają" - takie tematy do wyboru były na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym.. Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika budowlanego .. Trzeba było również zinterpretować wiersz Ernesta Brylla oraz tekst na temat nagrody dla Tadeusza Różewicza.Bolesław Prus, Lalka, Lalka, tom pierwszy Wolne Lektury to projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska.Miłość - siła budująca czy niszcząca?. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych "Miłość to wielka robota.Miłość - siła budująca czy niszcząca?. Proponuję zatem zastanowić się nieco bardziej ogólnie - poszukajmy jaką rolę odgrywa miłość w naszym życiu, oczywiście .Temat: Miłość- siła niszcząca czy budująca w życiu?.

"Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?"

Przedmiot tęsknoty jest w pamięci idealizowany, wspomnienia są pielęgnowane i dzięki nim pamięć o utraconym przedmiocie, człowieku, kraju jest żywa i nie pozwala o nim zapomnieć.Temat matury do rozwinięcia Temat 1.. Nie umiemy powiedzieć, czym jest, ma tak wiele twarzy.. Bolesław Prus "Lalka" Wokulski usiadł na kanapie i oparłszy głowę o ścianę, mówił jakby …Miłość to siła niszcząca czy budująca?. na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa i interpretacja wiersza Ernesta Brylla pt. "Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają .Tematem tegorocznej rozprawki było "Tęsknota - siła niszcząca czy budująca życie człowieka na podstawie Lalki.. Jednak tęsknota podsycana fałszywymi nadziejami i złudzeniami nie prowadzi do szczęścia.Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie życie?. , Wyprawa, wędrówka, tułaczka.. - podróż niejedno ma imię.Bywa siłą i budującą i niszczącą (chociaż tego nie każdy doświadczy, są jeszcze szczęściarze, którzy nie mieli do tego okazji).. "Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać" - uzasadnij podane stwierdzenie.. Czasem mamy do czynienia z tematami - pułapkami.. Potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi również zabić.,, Miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości.''. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych..

, Władza ma destrukcyjną moc., Miłość to siła niszcząca czy budująca?, 6.

Przykłady twórczej siły miłości odnajdujemy już w "Biblii".. 3.Jak widać, miłość romantyczna była siłą niszczącą.. LITERATURA PODMIOTU 1.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.. .Teza: Nieśmiertelna, budująca, niszcząca, wyidealizowana… różne wizerunki miłości w literaturze.. Cytat 1 ".". Miłość to uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze.. A właściwie to dlaczego od razu budująca albo niszcząca?. Biblia Tysiąclecia, Nowy Testament, Z Listów św. Pawła Hymn do miłości (1Kor 13, 1-9,13), Prus B., Lalka, Kraków 1995, 3.. 3.To, do czego ich się użyje, zależy już jednak od niego samego, ewentualnie od obiektu jego uczuć.. Głębokie i piękne.. Obraz budującej lub niszczącej siły miłości możemy dostrzec we wielu utworach literackich różnych epok.. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.. Matura 2017 Praca - pasja czy obowiązek?Miłość jako siła niszcząca, czy budująca?. Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika "budowlanego".. Ostatnim, trzecim argumentem potwierdzającym tezę, iż miłość jest to siła budująca ale też niszcząca będzie ten fakt, iż miłość jak każdy z nas to powie jest fundamentem naszego życia, dzięki niej czujemy, że żyjemy i że możemy zrobić dużo rzeczy jeśli miłość jest z nami.Napisz rozprawkę na temat czy miłość to siła budująca czy niszcząca życie ,odwołaj się do przykładu miłości Romea i Julii oraz do dwóch innych przykładów z literatury.. Dlatego miłość może stanowić siłę niszczącą, może także - budującą, w każdym bądź razie: miłość to najsilniejsze uczucie znane człowiekowi.Miłość jako siła niszcząca czy budująca?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt