Wpisz na mapie świata numery kontynentów z zadania 5

Pobierz

a) T erytoria, które na mapie oznaczono cyframi 2 i 3, są położone w górach (Ural / Kaukaz).Test sprawdzający - rozdział III.. Na mapie zaznaczono sygnatariuszy Układu Antarktycznego.. wapień, piaskowiec, marmur, granit, gnejs, bazalt skały magmowe osadowe przeobrażone 6.Oblicz,jaką różnicę wysokości musisz pokonać z Zakopanego (ok.830 m n. p.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Lekcja 17.. Poznam dysproporcje rozwojowe na świecie oraz dowiem się, co oznacza pojęcie globalna wioska.Wpisz na mapie numery, którymi oznaczono wymienione poniżej pustynie gorące i pustynie .. Obok numerów napisz nazwy tych krain.Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej.. (0-1 pkt.). Oddziaływanie zimnego prądu morskiego.. 5, Zeszyt ćwiczeń.. Oceń na podstawie mapy z zadania 2, czy podane informacje są zgodne z prawdą.. Osadź.. Warto wiedzieć, że mapy opracowane z myślą o użytkownikach mieszkających na przykład w Australii, są tak skonstruowane, że ten właśnie kontynent znajduje się na środku mapy, a Europa i inne kontynenty leżą .Rozpoznaj ocean i wpisz na mapę jego nazwę.. Wykonaj zadania na podstawie map z .Przyrodo, witaj!. Więcej.. Zapisz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F - jeśli jest fałszywa.. B. Ocean Indyjski.. Zobacz odpowiedzi.. Wykorzystaj informacje z atlasu geograficznego podane na mapach hipsometrycznych i krajobrazowych świata oraz poszczególnych kontynentów..

0 ...Wpisz na mapie świata numery kontynentów z zadania 1. search.

Afryka: 5. c) Wpisz na mapie nazwę oceanu, który otacza Amerykę Południową od wschodu.. a) Wybierz i zaznacz właściwe podpisy pod mapami.. Zadanie 3.. Polska leży na półkuli wschodniej Ziemi .Zad.. Wykorzystaj informacjez atlasu geograficznego podane na mapach hipsometrycznychi krajobrazowych świata oraz poszczególnych kontynentów.Są one ułożone na obu półkulach, symetrycznie względem równika.. 4.Zadania do pracy samodzielnej .. Karta pracy 1. a) Wybierz i zaznacz właściwe podpisy pod mapami.. Afryka: 6.. 2.Wykonaj zadania na podstawie map z atlasu geograficznego.. a) Wpisz na mapę nazwy wszystkich pasów ukształtowania powierzchni Polski.. b) Na mapie cyframi zaznaczono krainy geograficzne wchodzące w skład jednego z pasów ukształtowania powierzchni.. Wymagane logowanie .Kontynenty I oceany - Testy geograficzne: Seterra jest darmowym quizem geograficznym, który uczy Cię krajów, miast i innych obiektów geograficznych z całego świata.Wpisz na mapie świata numery kontynentów z zadania 1. search.. Rozpoznaj na mapach i wpisz w odpowiednich miejscach nazwy kontynentów oznaczonychĆwiczenie 1.Wpisz na mapie numery, którymi oznaczono wymienione poniżej pustynie gorące i pustynie lodowe.. Oglądasz stare wydanie książki.. Zadanie.. Na podstawie mapy politycznej Ameryki Południowej wykonaj polecenia.. B - Przyporządkuj każdemu z obszarów oznaczonych na mapie literami A, B i C po jednym czynniku, mającym największy wpływ na wielkość rocznej sumy opadów..

Zaznacz na mapie świata kontynenty i oceany.

Edytuj elementy.. Konflikty na świecie po 1989 r. Dowiem się, jakie konflikty zbrojne mają miejsce aktualnie na świecie.. UWAGA!. C. Ameryka Północna.. Na podstawie mapy politycznej Ameryki Południowej wykonaj polecenia.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Zapisz nazwy kontynentów oznaczonych litrami A i B, których brzegi są oblewane przez wody tego oceanu.. Położenie w cieniu opadowym wysokich gór.. Wykonaj zadania na podstawie map z atlasu geograficznego.. Zobacz odpowiedzi.. 1 Wpisz na mapie numery, którymi oznaczono wymienione poniżej pustynie .. Wykorzystaj informacje z atlasu geograficznego podane na mapach hipsometrycznych i krajobrazowych świata oraz poszczególnych kontynentów.. Wykonaj zadania na podstawie map z atlasu geograficznego.. (0-2) Uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.. Chcę zwiedzić okolice miasta.3 5.Uzupełnij poniższe zadanie przypisując nazwy skał do właściwej grupy: (0-2pkt.). Tekst źródłowy to fragment preambuły Układu Antarktycznego.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy ; Lekcja 18.. Strefy te układają się na powierzchni Ziemi w pasy o przebiegu równoleżnikowym.. Rozpoznaj na mapach i wpisz w odpowiednich miejscach nazwy kontynentów oznaczonych2..

Wpisz na mapie litery odpowiadające podanym kontynentom oraz oceanowi.

(0-2) Podaj po jednym przykładzie państwa, które jest sygnatariuszem Układu Antarktycznego i leży na każdym z wymienionych kontynentów.. Seterra działać będzie na systemach operacyjnych Windows, MacOS X i Linux, a także na urządzeniach mobilnych iPhone, iPad i Android.Wpisz na mapie numery, którymi oznaczono wymienione poniżej pustynie gorące i pustynie .. 5. a) Wybierz i zaznacz właściwe podpisy pod mapami.. Rozpoznaj i zapisz w tabeli kryterium, według którego dobrano obiekty geograficzne w każdym zestawieniu.I Wpisz na mapie numery, którymi oznaczono wymienione poni-żej pustynie gorące i pustynie lodowe.. report flag outlined.Współpracuje z najnowszymi wersjami większości przeglądarek internetowych, takich jak Safari, Firefox i Google Chrome, a także z przeglądarką Internet Explorer 9 i nowszą.. b) Rozpoznaj na mapach i wpisz w odpowiednich miejscach nazwy kontynentów oznaczonych cyframi od 1 do 6 oraz oceanów oznaczonych literami od A do E.Numer na mapie Nazwa państwa macierzystego Stolica państwa macierzystego Abchazja Naddniestrze Osetia Południowa Zadanie 2.. 0-3 p. a) Podpisz na mapie Brazylię.. Afryka: Ameryka Południowa:Wpisz na mapie numery, którymi oznaczono wymienione poniżej pustynie gorące i ..

b) Podpisz na mapie stolicę Kolumbii - Bogotę.

Wpisz na mapie numery, którymi oznaczono wymienione poniżej pustynie gorące i pustynie lodowe.. Na podstawie: E .Dudek, J. Wójcik, Geografia 1, Wiking, 2002 Zadanie 5.. Wykorzystaj informacje z atlasu geograficznego podane na mapach hipsometrycznych i krajobrazowych świata oraz poszczególnych kontynentów.Test sprawdzający - rozdział III.. Wykorzystaj informacje z atlasu geograficznego podane na mapach hipsometrycznych i krajobrazowych świata oraz poszczególnych kontynentów.. Im dalej od równika, tym mniej dociera do Ziemi światła i ciepła słonecznego.Wpisz cyfry rzymskie w okienka na mapie.. Wiąże się to z kształtem Ziemi i faktem, że w pobliżu równika Słońce świeci najdłużej i najmocniej.. b) Podpisz na mapie stolicę Kolumbii - Bogotę.. Objaśnienie: Na załączonej mapie Europa została pomalowana na kolor pomarańczowy ( w poleceniu zadania żółty).. report flag outlined.Materiał źródłowy do zadań 3.-5.. Udostępnij Udostępnij wg Drewluk.. Obliczenia: Odpowiedź: 7.Ułóż w kolejności od bieguna północnego do równika strefy roślinności.Wykonaj zadania na podstawie mapy.. Polub.. 0-3 p. a) Podpisz na mapie Brazylię.. Podróżuję w karawanie wielbładów w kierunku Kairu.. 0-2 p.Mapy świata, redagowane przez Europejczyków, są opracowywane w taki sposób, by Europa znajdowała się na środku mapy.. c) Wpisz na mapie nazwę oceanu, który otacza Amerykę Południową od wschodu.. Sahara .Zadania maturalne z Geografii Temat: Powłoki Ziemi Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Silne ogrzanie powierzchni Ziemi 3.. Chętni na ocenę mogą wykonać ćwiczenia z .Krajobrazy świata, część 2 Test sprawdzający - druga część rozdziału 4 Grupa A 1.. .ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z PRZYRODY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 .. która podróżuje po świecie, wpisz prawidłowo każdą z cyfr we właściwym miejscu na mapie świata.. Strona 23.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Wpisz do tabeli pasujące do opisów numery par tych stref..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt