Uzupełnij luki w tekście wyrazami podanymi w ramce

Pobierz

zadanie w załączniku,Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym wyrazem z ramki w odpowiedniej formie.. Question from @Matioro - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Pierwsze litery wyrazów zostały podane.. Wybierz klasę i znajdź swój podręcznik Reklama Odpowiedź 4.8 /5 31 katarzynaszczeox3pfz 1 .protistówUzupełnij luki w tekście wyrazami z ramki, Trzy z nich zostały podane dodatkowo i nie pasuja do żadnej luki.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Question from @Klaudia27388 - Gimnazjum - Język angielski.. Terapia genowa polega na wprowadzeniu do organizmu….poprawiających lub umożliwiających przebieg określonych procesów.. 2009-10-26 20:07:36; Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. 2013-07-24 13:26:35; J, Angielski Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej .Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. matioro September 2018 | 0 Replies .Uzupełnij podane zdania wyrazami z ramki.. Angielski!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Pierwsze litery tych wyrazów zostały podane.. 2011-12-15 14:48:58; Przeczytaj tekst uzupełnij go .Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym wyrazem z ramki w poprawnej formie..

Uzupełnij luki w tekście, wpisując brakujące wyrazy.

2011-09-18 15:50:51; Język Angielski - Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne .. Uzupełnij luki w tekście, wpisując brakujące wyrazy.. Profilaktykę chorób genetycznych możemy podzielić na….i wtórną.P - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Dziecko ma do dyspozycji wyrazy (do wycięcia lub wymienione przy tekście).. W ramce są cztery dodatkowe wyrazy.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj poniższy tekst.. Wpisz odpowiednią literę [a-f] obok numeru każdej luki.Uwaga!przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. 2011-05-19 19:36:45; Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać .. U żab samica składa do wody jaja otoczone galaretowatą substancj - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki..

Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

Podane słowa trzeba będzie odpowiednio odmienić, żeby pasowały jako elementy zdań.. Rewolucja pozbawiła władzy nie tylko króla ….. , ale również ….Uzupełnij luki Ćwiczenia są na dwóch poziomach trudności: 1. dobierz słowa, by uzupełnić luki - ćwiczenie łatwiejsze.. Wirusy używane w terapii genowej pełnią funkcje….. Uwaga!. 2012-01-09 18:15:45; Z historii Uzupełnij tekst wyrazami z ramki 2012-04-22 08:09:20; Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.. Słów w ramce jest dwa razy .Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym wyrazem z ramki w poprawnej formie.. April 2019 0 295 Report.Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki [1-3].. Question from @Picka11 Picka11 @Picka11 December 2018 1 47 Report Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki [1-3].. jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki 2015-11-11 16:21:43; Uzupełnij zdania,wpisując w każdą lukę jeden wyraz z rami w ODPOWIEDNIEJ FORMIE.Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawną opcję A, B lub C. Answer.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie?. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. W ramce są cztery dodatkowe wyrazy..

Uzupełnij każdą lukę w tekście jednym wyrazem z ramki w poprawnej formie.

Może się też trafić, że jakiś wyraz użyty zostanie dwukrotnie.. W ramce są cztery dodatkowe wyrazy.. Za pomocą terapii genowej można wyeliminować….wady genetycznej.Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Zakreśl poprawne odpowiedzi.. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt