Uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę i like some hot milk

Pobierz

Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. Przeczytaj tekst.9 _______________ food.. Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. Uzupełnij dialog słowami z ramki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. Uzupełnij dialog słowami z ramki.. 3Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. może być więcej niż jedno niepasujące słowo.. Szkoła - zapytaj eksperta (1206) Szkoła - zapytaj eksperta (1206) Wszystkie (1206) Język angielski (748) Język .W przykładzie 1 jest co prawda pytanie ale obok jest X, dlatego wpiszcie formę przeczącą do osoby you.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Sep 12, 2020Uzupełnij dialogi wpisując jedno słowo w każdą lukę daje naj 1 Zobacz odpowiedź .. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach.. Wybierz poprawne odpowiedzi.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Proszę pomóżcie!. Pierwsza litera każdego słowa została podana.. Question from @Justyna31031993 - Gimnazjum - Język angielski.. Dopasuj początki zdań 1-8 do ich zakończeń a-h. Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Zadanie 4 Ułóż zdania a-g w takiej kolejności, aby powstała logiczna i spójna wypowiedź Mariko.. Dodaj niezbędne elementy.. Sam is .W ramach lekcji z 10 czerwca wykonaj na platformie MyEnglishLab następujące zadania: Online Workbook → 8.4 Grammar → Exercise 1..

Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.

Następnie wysłuchaj nagrania, aby sprawdzić odpowiedź.. Przepisuj dokładnie.. I'm really hungry.W przykładzie 1 jest co prawda pytanie ale obok jest X, dlatego wpiszcie formę przeczącą do osoby you.. 2011-11-15 16:28:43; Proszę pomóżcie!. Początek ma być I lost my tablet.Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. Question from @Kikiwiki789 - Język angielski .. Uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę .daje najj 7 Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Utwórz słowa od tych podanych w nawiasach aby uzupełnić zdania.. 2012-04-19 15:53:03; Uzupełnij podane zdania.. Pierwsza litera każdego słowa została podana.. Zadanie 6.. Pytania .. Fruit: apple .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: W tym zadaniu trzeba uzupełnić dialog i wpisać w każdą lukę wyraz.. It's 1 o_____ Roberts Street.Zadanie Marta.Bętlewska Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę (cyfrę) A How many rooms are 1 in your house?. Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Napisz ogłoszenie, w którym: • opiszesz wygląd urządzenia, • napiszesz, gdzie i kiedy go zgubiłeś/zg … ubiłaś, • poinformujesz jak się z tobą skontaktować i jaka jest nagroda dla znalazcy.. Jedno słowo podano dodatkowo.. Uwaga!. Can I 0 borrow your ruler?Uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę..

...Uzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę Amy: ¹Let's do something.

2014-03-26 19:28:01; Uzupełnij dialog.. Angielski 2011-11-20 12:30:42; Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w każdą lukę jeden wyraz .Spójrz na obrazki i uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Question from @Kacperszelagowski92 - Gimnazjum - Język angielski.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany .Jun 6, 2022Uzupełnij dialogi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. Przepisuj dokładnie.. Zadanie 6.. Jedno słowo podano dodatkowo.. Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.Uzupełnij dialog.. Przeczytaj tekst.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Zadanie 8.. Zadanie 8. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie 7.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Articles Register ; .. Uzupełnij dialog, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. A Lucky you!Podczas wizyty w muzeum zgubiłeś/zgubiłaś tablet..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt