Kontrola zus osoby na zwolnieniu lekarskim

Pobierz

Kontrola może zakończyć się także skróceniem okresu przebywania na zwolnieniu, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że osoba chora jest zdolna do pracy.Kontrola może być wykonana bez względu na wskazania lekarskie, tj. zarówno, gdy na zwolnieniu jest adnotacja "chory powinien leżeć", jak i w przypadku adnotacji "chory może chodzić".. permalink .Oct 10, 2020Apr 27, 20222 days agoKto podlega kontroli ZUS Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy, korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych, a także osoby, które kiedyś musiały zwrócić zasiłek, bo korzystały ze zwolnienia nieprawidłowo.May 17, 2022May 6, 2021Feb 12, 2021Mar 12, 2022Jan 28, 20211 day ago2 days agoMar 9, 2022Kontroli ze strony pracodawcy ale również ze strony ZUS w sytuacji przebywania na zwolnieniu lekarskim w największym stopniu spodziewać się mogą pracownicy, którzy bardzo często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, a tym bardziej, gdy zwolnienia takie podpisywane są przez coraz to nowych lekarzy.. W przypadku każdej takiej sytuacji warto jednak mieć dokument, który potwierdzi konieczność wyjścia z domu (np. paragon z apteki).. Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli, są podstawą do niewypłacenia pracownikowi zasiłku..

Lekarz też pod kontrolą Nie każdy wie, że ZUS kontroluje nie tylko pracowników przebywających na zwolnieniu, ale również lekarzy, którzy zwolnienia wystawiają.

Jeśli mieszka ona sama, wówczas musi opuścić łóżko w celu zakupienia leków.. W ich wypadku sprawdzana jest prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy.Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować zarówno zasadność jaki i prawidłowość wystawiania zwolnienia lekarskiego.. Może tego dokonać samodzielnie, jeżeli zatrudnia więcej niż 20 pracowników.. Kontrola taka może być przeprowadzona przez lekarza orzecznika ZUS, który sprawdza, czy informacje podane na druku zwolnienia lekarskiego - ZUS ZLA, są zgodne ze stanem faktycznym.Feb 16, 2021Jan 10, 2022Mar 11, 2022Aug 28, 2020Kontroli podlegają zwolnienia lekarskie zarówno, gdy w zaświadczeniu wystawionym na druku ZUS ZLA w polu "Wskazania lekarskie" lekarz leczący wpisze cyfrę "2" oznaczającą "chory może chodzić", jak i cyfrę "1" - "chory powinien leżeć" lub zamieści jedną z tych informacji w zaświadczeniu elektronicznym e-ZLA.Pracodawca ma uprawnienie do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.. Protokół zawiera ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy.. Poradniki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt